Số khách qua bến tàu du lịch Nha Trang ngày 02/11/2020 là: 385 khách, 35 chuyến Số khách tham quan Hòn Mun ngày 02/11/2020 là 20 khách; bơi lặn 10 khách Số khách tham quan Hòn Mun ngày 03/11/2020 là 5 khách; bơi lặn 2 khách Số khách qua bến tàu du lịch Nha Trang ngày 04/11/2020 là: 516 khách, 44 chuyến Số khách qua bến tàu du lịch Nha Trang ngày 06/11/2020 là: 515 khách, 44 chuyến quan Hòn Mun ngày 03/11/2020 là 5 khách; bơi lặn 2 khách Số khách qua bến tàu du lịch Nha Trang ngày 04/11/2020 là: 516 khách, 44 chuyến Số khách qua bến tàu du lịch Nha Trang ngày 06/11/2020 là: 515 khách, 44 chuyến Số khách qua bến tàu du lịch Nha Trang ngày 07/11/2020 là: 730 khách, 60 chuyến Số khách qua bến tàu du lịch Nha Trang ngày 09/11/2020 là: 350 khách, 24 chuyến Số khách qua bến tàu du lịch Nha Trang ngày 08/11/2020 là: 572 khách, 41 chuyến Số khách tham quan Hòn Mun ngày 09/11/2020 là 06 khách; bơi lặn 04 khách Số khách tham quan Hòn Mun ngày 08/11/2020 là 90 khách; bơi lặn 44 khách Số khách tham quan Hòn Mun ngày 07/11/2020 là 54 khách; bơi lặn 65 khách

LIÊN KẾT ĐỐI TÁC

TIN MỚI
Back To Top

GÓP Ý

X