CÔNG TÁC VỆ SINH MÔI TRƯỜNG VỊNH NHA TRANG

CÔNG TÁC VỆ SINH MÔI TRƯỜNG VỊNH NHA TRANG

Đội Vệ sinh Môi trường, Ban quản lý vịnh Nha Trang có chức năng tham mưu, giúp Trưởng ban tổ chức thực hiện các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực bảo vệ môi trường Vịnh Nha Trang như sau:

– Thường xuyên theo dõi tình hình biến động về môi trường, các hệ sinh thái, đồng thời phối hợp với các cơ quan chuyên môn áp dụng các biện pháp ngăn ngừa, xử lý các vi phạm và khắc phục hậu quả những tác động xấu đến môi trường vịnh;

– Tham mưu Trưởng ban xây dựng các chương trình tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức cho cộng đồng và du khách về bảo vệ tài nguyên, môi trường, cảnh quan vịnh Nha Trang.

– Tham mưu Trưởng ban báo cáo UBND thành phố Nha Trang các biện pháp ngăn ngừa, xử lý các vi phạm và khắc phục hậu quả những tác động xấu đến môi trường vịnh Nha Trang;

– Phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan kiểm tra các tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh trên đất liền, biển đảo có khả năng ảnh hưởng đến vịnh như xử lý chất thải, ô nhiễm môi trường nước.

Công tác vệ sinh môi trường hàng năm như sau:

  1. Công tác tuyên truyền

– Tuyên truyền sâu rộng về công tác bảo vệ môi trường đến nhiều đối tượng và thành phần: công ty, doanh nghiệp, chủ phương tiện dịch vụ du lịch hoạt động trên vịnh Nha Trang, thanh niên, học sinh, sinh viên, du khách, nhân dân các xã, phường ven biển, và công nhân viên chức…

– Triển khai nhiều hình thức tuyên truyền với nội dung sinh động (chiếu phim theo chủ đề về bảo vệ môi trường, hỏi – đáp, đố vui, văn nghệ, thuyết trình, tập huấn…) kết hợp với các sự kiện như Festival biển, Ngày Môi trường thế giới, Ngày Nước thế giới, Ngày quốc tế Đa dạng sinh học…

– Phối hợp với các cơ quan chuyên môn có liên quan (Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Nha Trang, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Chi cục Bảo vệ môi trường…) và UBND các xã, phường ven biển, trường Đại học Nha Trang, Học viện Hải quân, Biên phòng… tham gia công tác tuyên truyền.

– Thu hút lực lượng thanh niên, học sinh, sinh viên của các xã, phường ven biển và các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ trên vịnh Nha Trang tham gia các đợt tuyên truyền: vớt rác trôi nổi trên sông và biển, chiến dịch làm sạch môi trường nhất là ở phường Vĩnh Nguyên, Vĩnh Trường, Vĩnh Phước, Vĩnh Hòa, xã Phước Đồng, trên vịnh Nha Trang…

– Tổ chức các hoạt động như tuyên truyền, vớt rác trên biển, nhặt rác bãi biển…nhân hưởng ứng các ngày môi trường hàng năm.

  1. Công tác kiểm tra, giám sát các hoạt động về vệ sinh môi trường

– Thường xuyên kiểm tra, giám sát tình hình rác thải, cống thoát nước: ven vịnh và ven các đảo trên vịnh Nha Trang, dọc sông Quán Trường, Sông Tắc. Báo cáo UBND thành phố Nha Trang chỉ đạo các cơ quan chức năng như phòng Tài nguyên và Môi trường, Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị, Ban Quản lý Dịch vụ Công ích, Công ty cổ phần cấp thoát nước …xử lý kịp thời.

– Thường xuyên kiểm tra tình hình vệ sinh môi trường như két chứa kín, thùng rác trên tàu, bảng hiệu quy định, rác được mang vào bờ từ các tàu du lịch tại Bến tàu du lịch Cầu Đá. Các trường hợp vi phạm sẽ bị viên chức của Đội vệ sinh môi trường lập biên bản vi phạm hành chính theo Thông báo số 1786/TB-UBND ngày 8/11/2019 của UBND thành phố Nha Trang.

– Thường xuyên kiểm tra hoạt động chuyển giao rác thải phát sinh từ lồng bè nuôi trồng thủy sản và nhà hàng trên vịnh Nha Trang.

– Hàng năm, Ban quản lý Vịnh Nha Trang phối hợp với các viện nghiên cứu như Viện Hải dương học Nha Trang, Trung tâm quan trắc tài nguyên và môi trường… thu mẫu quan trắc chất lượng nước vịnh Nha Trang định kỳ 2 lần/năm vào mùa khô và mùa mưa nhằm đánh giá chất lượng nước vịnh Nha Trang, kịp thời phát hiện, đưa ra cảnh báo kịp thời khi chất lượng nước thay đổi, giúp công tác quản lý môi trường tốt hơn.

  1. Công tác nghiên cứu

Triển khai một số đề tài sáng kiến thuộc lĩnh vực môi trường như: “Phân loại, xử lý rác tại nguồn bằng phương pháp công nghệ sinh học”; “Tuyên truyền về giải pháp hạn chế chất thải rắn bên trong và ven vịnh Nha Trang theo nguyên tắc 3R (Reduce – Giảm thiểu, Reuse – Tái sử dụng, Recycle – Tái chế); kế hoạch “Không sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần” tại văn phòng Ban quản lý Vịnh Nha Trang, Bến tàu du lịch Cầu Đá và Khu du lịch sinh thái Hòn Mun. Tiếp tục hoàn thiện phương án “Quản lý môi trường tại Bến tàu du lịch Nha Trang” khi đưa vào khai thác.

Phối hợp các tổ chức phi chính phủ (Green Hub, IUCN) nâng cao chuyên môn về giám sát rác thải nhựa biển để giám sát và phân tích số lượng và khối lượng rác thải nhựa bãi biển trong và xung quanh vịnh Nha Trang,

LIÊN KẾT ĐỐI TÁC

TIN MỚI
Back To Top

GÓP Ý

X