Ban quản lý Vịnh Nha Trang

Chào mừng kỷ niệm 370 năm xây dựng và phát triển
tỉnh Khánh Hòa (1653 - 2023)
HÀI HOÀ VỚI THIÊN NHIÊN
GÌN GIỮ BẢO TỒN ĐA DẠNG SINH HỌC
Tinh thần Cách mạng Tháng Tám
và Quốc khánh 2-9 bất diệt
Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống
tham nhũng, lãng phí

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

  • Hỗ trợ tư vấn:

    0258.3.511409 / bqlvnt.nt@khanhhoa.gov.vn
  • Xử lý khiếu nại:

    0258.3.511409 / bqlvnt.nt@khanhhoa.gov.vn

VĂN BẢN

Thành phố Nha Trang

Nha Trang là một thành phố ven biển và là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật và du lịch của tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam. Trước đây, vùng đất Nha Trang vốn thuộc về Chiêm Thành, do đó các di tích của người Chăm vẫn còn tồn tại nhiều nơi ở Nha Trang. Nha Trang được Thủ tướng chính phủ Việt Nam công nhận là đô thị loại I vào ngày 22 tháng 4 năm 2009. Nha Trang được mệnh danh là hòn ngọc của biển Đông, Viên ngọc xanh vì giá trị thiên nhiên, vẻ đẹp cũng như khí hậu của nó...

LIÊN KẾT ĐỐI TÁC

TIN MỚI
Back To Top

GÓP Ý

X