Công tác kiểm tra xử lý vi phạm hành chính

BÁO CÁO: Kết quả triển khai kế hoạch kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm hành chính đối với các hoạt động trên Vịnh Nha Trang 6 tháng đầu năm 2022

09/11/2022 0 lượt xem

Thực hiện kế hoạch số 536/KH-VNT-ĐCTLNTV ngày 28/12/2021 của Đội công tác liên ngành trên Vịnh về việc kiểm tra, xử lý các vi phạm hành chính đối với các hoạt động trên vịnh Nha Trang năm 2022; Đội công tác liên ngành đã tiến hành kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm …

Xem thêm

Ban quản lý Vịnh Nha Trang: chủ trì tổng kết công tác liên ngành kiểm tra trên Vịnh

25/12/2019 93 lượt xem

Đội công tác liên ngành kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm hành chính đối với các hoạt động trên vịnh Nha Trang (gọi tắt là Đội công tác liên ngành trên vịnh) được UBND thành phố Nha Trang thành lập từ năm 2014 với 30 thành viên là đại diện các cơ …

Xem thêm
TIN MỚI
Back To Top

GÓP Ý

X