Công tác kiểm tra xử lý vi phạm hành chính

Ban quản lý Vịnh Nha Trang: chủ trì tổng kết công tác liên ngành kiểm tra trên Vịnh

25/12/2019 47 lượt xem

Đội công tác liên ngành kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm hành chính đối với các hoạt động trên vịnh Nha Trang (gọi tắt là Đội công tác liên ngành trên vịnh) được UBND thành phố Nha Trang thành lập từ năm 2014 với 30 thành viên là đại diện các cơ […]

Xem thêm
TIN MỚI
Back To Top

GÓP Ý

X