Học tập theo gương Bác

Xây dựng chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên hiện nay

31/03/2023 10 lượt xem

(TG) – Tổng kết 35 năm đổi mới, Đại hội XIII của Đảng đã chỉ rõ: “Công tác xây dựng Đảng về đạo đức được đề cao, góp phần rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, thực dụng, “lợi ích nhóm”, những biểu hiện suy thoái về tư …

Xem thêm

Bác Hồ: Văn hóa soi đường cho sự phát triển và tiến bộ của xã hội

01/03/2023 2 lượt xem

Luận điểm “văn hóa soi đường cho sự phát triển và tiến bộ của xã hội” của Hồ Chủ tịch thể hiện tầm nhìn vượt thời đại khi nhấn mạnh vai trò dẫn dắt của văn hóa trong sự phát triển của mỗi quốc gia. Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm lớp học của công …

Xem thêm

Khánh Hòa tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023

30/01/2023 87 lượt xem

Chiều ngày 10/01/2023, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Chuyên đề năm 2023 về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam gắn với khát vọng xây dựng tỉnh …

Xem thêm

Từ chuyện Bác Hồ thăm tết, nghĩ về tấm lòng lãnh tụ

30/01/2023 10 lượt xem

(TG) – Tết Quý Mão, năm 1963 Bác Hồ đã đề nghị Bộ Chính trị và Bộ Công an bố trí để Bác đi thăm chợ Đồng Xuân – một trung tâm buôn bán sầm uất nhất thủ đô Hà Nội lúc bấy giờ. Chủ tịch Hồ Chí Minh với Nhân dân – nguồn internet Sáng …

Xem thêm

“Kiểm soát khéo, bao nhiêu khuyết điểm lòi ra hết”

26/12/2022 4 lượt xem

(TG)- Trong tác phẩm Sửa đổi lối làm việc khi nói về “Cách lãnh đạo”, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định “Kiểm soát khéo, bao nhiêu khuyết điểm lòi ra hết” để đề cập đến một trong những nội dung và phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng là kiểm tra, giám …

Xem thêm

Cán bộ, đảng viên thực hiện việc nghiêm khắc với chính mình theo tư tưởng Hồ Chí Minh

26/12/2022 7 lượt xem

(TG) – Với quan niệm, “Cán bộ là tướng của đoàn thể”, “là gốc của mọi công việc”; “là nhịp cầu nối liền giữa Đảng, Chính phủ với nhân dân”, “là sợi dây chuyền của bộ máy”, “là tiền vốn của đoàn thể”, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm tới việc xây dựng …

Xem thêm

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về quốc phòng trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay

26/10/2022 22 lượt xem

(TG) – Thường xuyên tuyên truyền, giáo dục giáo dục tư tưởng Hồ Chí Minh về củng cố quốc phòng là vấn đề cần thiết, quan trọng trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay. Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm cán bộ và nhân dân tỉnh Phú Thọ năm 1962 (Ảnh: https://phapluatxahoi.vn). Trong …

Xem thêm
TIN MỚI
Back To Top

GÓP Ý

X