Phòng bảo tồn

– Tham mưu cho Trưởng ban xây dựng các quy định về bảo vệ Khu bảo tồn biển vịnh Nha Trang, danh lam thắng cảnh;

– Tổ chức các hoạt động bảo tồn và phát triển các loài động vật thủy sinh, duy trì diễn thế tự nhiên các hệ sinh thái trong vịnh Nha Trang;

– Phối hợp phòng Giáo dục – Đào tạo thành phố Nha Trang triển khai Chương trình tuyên truyền Giáo dục môi trường biển cho các trường Tiểu học, Trung học cơ sở trên địa bàn thành phố Nha Trang;

– Theo dõi tình hình biến động các hệ sinh thái, đồng thời phối hợp các cơ quan chuyên môn, Viện nghiên cứu để khắc phục tác động xấu đến hệ sinh thái;

– Phối hợp với cộng đồng dân cư sống bên trong và xung quanh vịnh Nha Trang đề xuất và tổ chức thực hiện các hoạt động cải thiện sinh kế đảm bảo quản lý và bảo tồn giá trị Vịnh Nha Trang;

– Phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh, chính quyền và các đoàn thể địa phương theo dõi, kiểm tra Quỹ tín dụng của Dự án Thí điểm Khu bảo tồn biển Hòn Mun;

– Tổ chức tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá các giá trị của vịnh Nha Trang, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cộng đồng trong việc tham gia bảo vệ và phát huy giá trị vịnh;

– Đề xuất việc điều chỉnh diện tích, vị trí các phân khu chức năng của Khu bảo tồn biển; lập bản đồ và đánh dấu các phân khu chức năng trên thực địa;

– Xây dựng kế hoạch bảo vệ, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa phi vật thể trong Vịnh Nha Trang.

Trưởng phòng:

+ Cao Thị Trúc Duyên                 ĐT: 0975184239

Phó Trưởng phòng:

+ Huỳnh Trung Thảo                   ĐT: 0366695201

+ Phạm Ngọc Thưởng                ĐT: 0989395066

LIÊN KẾT ĐỐI TÁC

TIN MỚI
Back To Top

GÓP Ý

X