Văn bản

Tình hình, kết quả cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2023 tỉnh Khánh Hoà

03/07/2023 26 lượt xem

Thực hiện chế độ báo cáo cải cách hành chính (viết tắt là CCHC) định kỳ theo quy định của Bộ Nội vụ tại văn bản số 58UBNV-CCHC ngày 2l/02/2022, Uỷ ban nhân dân tỉnh Khánh Hoà báo cáo tình hình, kết quả công tác CCHC trong 06 tháng đầu năm 2023 trên địa bàn …

Xem thêm

V/v tăng cường hiệu quả triển khai Hệ thống phản ánh, kiến nghị tỉnh Khánh Hòa

23/03/2023 42 lượt xem

Từ ngày 05/10/2022 theo Quyết định số 18/2022/QĐ-UBND ngày 21/9/2022 của UBND tỉnh về ban hành Quy chế phối hợp tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp về kinh tế – xã hội trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Các phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp …

Xem thêm
TIN MỚI
Back To Top

GÓP Ý

X