Liên hệ

BAN QUẢN LÝ VỊNH NHA TRANG

  • Trụ sở: 220 Ngô Gia Tự, phường Phước Tiến, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa
  • Điện thoại: 0258.3.511409
  • Email: bqlvnt.nt@khanhhoa.gov.vn

TIN MỚI
Back To Top

GÓP Ý

X