Đội vệ sinh môi trường

– Theo dõi tình hình biến động về môi trường, rác thải trôi nổi trên, ven, xung quanh vịnh Nha Trang và tham mưu Trưởng ban báo cáo UBND thành phố Nha Trang các biện pháp ngăn ngừa những tác động xấu đến môi trường vịnh Nha Trang;

– Lập kế hoạch phối hợp với các xã, phường, cơ quan chức năng có liên quan kiểm tra các tổ chức, cá nhân hoạt động trên đất liền có khả năng ảnh hưởng đến vịnh như xử lý chất thải, ô nhiễm môi trường nước;

– Phối hợp với các cơ quan chuyên môn áp dụng các biện pháp ngăn ngừa, xử lý các vi phạm và khắc phục hậu quả những tác dộng xấu đến môi trường vịnh;

– Tuyên truyền chủ phương tiện, du khách, người dân nâng cao ý thức về bảo vệ môi trường, cảnh quan môi trường vịnh Nha Trang.

Đội Trưởng: Nguyễn Thị Kim Hoa              DĐ: 0983253980

LIÊN KẾT ĐỐI TÁC

TIN MỚI
Back To Top

GÓP Ý

X