Đội tuần tra và cứu hộ, cứu nạn

* Bộ phận Tuần tra:

– Tuần tra, kiểm tra, kiểm soát và ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật trên Vịnh Nha Trang;

– Phối hợp với các phòng chuyên môn tuyên truyền vận động người dân nâng cao nhận thức cho cộng đồng về bảo vệ tài nguyên, môi trường, cảnh quan vịnh;

– Phối hợp các lực lượng chức năng tổ chức tuần tra, kiểm tra, kiểm soát việc chấp hành pháp luật của các cơ quan, tổ chức, cá nhân đang hoạt động trên vịnh và kiến nghị xử lý các hành vi vi phạm hành chính;

– Phối hợp với các lực lượng có liên quan trong việc cứu hộ, cứu nạn về người và phương tiện trên vịnh Nha Trang;

– Lắp đặt, theo dõi, quản lý và bảo dưỡng các hệ thống phao neo tàu thuyền trên vịnh Nha Trang thuộc thẩm quyền phân công quản lý.

Số điện thoại liên lạc: 0258.3.511409

+ Đội Trưởng: Cao Xuân An              DĐ: 0982565306

+ Đội Phó: Nguyễn Thanh Bình         DĐ: 0913424253

* Bộ phận Cứu hộ cứu nạn:

– Xây dựng các quy định về an toàn tắm biển trong phạm vi vịnh, quy chế cứu hộ, cứu nạn;

– Tổ chức thực hiện các phương án phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, xử lý các sự cố xảy ra trên Vịnh Nha Trang;

– Phối hợp với các phòng chuyên môn tuyên truyền vận động người dân nâng cao nhận thức về bảo vệ tài nguyên, môi trường, cảnh quan vịnh  và đảm bảo an toàn khi tắm biển;

– Bảo dưỡng và lắp đặt giàn phao cảnh giới an toàn tại bãi tắm;

– Lập kế hoạch phối hợp với các trường học thực hiện chương trình huấn luyện các em học sinh có kỹ năng thích nghi với môi trường nước.

Số điện thoại liên lạc:

Đội Trưởng: Nguyễn Văn Hùng                  DĐ: 0913476476

Đội Phó:    + Lê Minh Quang                      DĐ: 0911092655

+ Mai Xuân Hưng                     DĐ: 01635396434

+ Tô Văn Nhiều                        DĐ: 0905248661

LIÊN KẾT ĐỐI TÁC

TIN MỚI
Back To Top

GÓP Ý

X