Ban lãnh đạo

1. Trưởng Ban: ông HUỲNH BÌNH THÁI

Email: hbthai@khanhhoa.gov.vn / huynhbinhthai.vnt@gmail.com

SĐT: 0258.3.500055                 DĐ: 0905682568

– Chịu trách nhiệm trước UBND Thành phố Nha Trang.

– Lãnh đạo và điều hành chung việc thực hiện nhiệm vụ của Ban.

– Chủ tài khoản của đơn vị.

– Là người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí.

– Triệu tập và chủ trì các cuộc họp của đơn vị. Khi vắng mặt thì tùy theo tính chất công việc sẽ ủy quyền cho 01 Phó Trưởng ban triển khai.

– Chỉ đạo trực tiếp công tác: Nhân sự; Thi đua – khen thưởng; Cải cách hành chính; Tài chính; Công tác kiểm soát phí tham quan Khu bảo tồn biển Hòn Mun; Thực hiện các Đề án quản lý tài sản công.

– Chỉ đạo điều hành các công việc khác do các Phó Trưởng ban phụ trách nhưng Trưởng ban cần xử lý.

– Ký các Quyết định, Đề án, Dự án, văn bản liên quan công tác tài chính, tài sản; tổ chức bộ máy và nhân sự; khen thưởng, kỷ luật; xử lý vi phạm hành chính; các văn bản liên quan nhiệm vụ phát sinh do UBND Tỉnh, Thành phố giao.

2. Phó Trưởng Ban: bà NGUYỄN THÚY OANH

Email: ntoanh@khanhhoa.gov.vn / nguyenthuyoanh.phuongsai@gmail.com

SĐT: 0258.3.511464                 DĐ: 0345298672

– Giải quyết các công việc của Trưởng ban khi có ủy quyền.

– Chỉ đạo trực tiếp; báo cáo và chịu trách nhiệm trước Trưởng ban, trước pháp luật về lĩnh vực phụ trách: Phòng Hành chính – Tổng hợp (trừ công tác do Trưởng Ban phụ trách); Đội Cứu hộ, cứu nạn; Đội Vệ sinh môi trường; công tác tuyên truyền pháp luật; kiểm tra hành chính.

– Ký các văn bản có liên quan đến lĩnh vực phụ trách; giấy nghỉ phép của viên chức, nhân viên; Phiếu nhận nhiên liệu.

– Trong một số trường hợp cụ thể được Trưởng ban phân công xử lý, giải quyết công việc và phát ngôn với các cơ quan báo chí thì phải chịu trách nhiệm về những công việc được phân công, nội dung phát ngôn, cung cấp thông tin.

3. Phó Trưởng Ban: ông ĐÀM HẢI VÂN
Email: vandam1970@gmail.com
SĐT: 0903 578 543

– Giải quyết các công việc của Trưởng ban khi có ủy quyền.

– Chỉ đạo trực tiếp; báo cáo và chịu trách nhiệm trước Trưởng ban, trước pháp luật về lĩnh vực phụ trách: Phòng Bảo tồn; Đội Tuần tra; Phòng Quản lý bến tàu – Dịch vụ du lịch; Đội Công tác liên ngành trên Vịnh Nha Trang.

– Ký các văn bản có liên quan đến lĩnh vực phụ trách

– Trong một số trường hợp cụ thể được Trưởng ban phân công xử lý, giải quyết công việc và phát ngôn với các cơ quan báo chí thì phải chịu trách nhiệm về những công việc được phân công, nội dung phát ngôn, cung cấp thông tin.

LIÊN KẾT ĐỐI TÁC

TIN MỚI
Back To Top

GÓP Ý

X