Ban lãnh đạo

1. Trưởng Ban: ông HUỲNH BÌNH THÁI

Email: hbthai@khanhhoa.gov.vn / huynhbinhthai.vnt@gmail.com

SĐT: 0258.3.500055                 DĐ: 0905682568

– Theo dõi và chỉ đạo trực tiếp công việc:

+ Phòng Hành chính – Tổng hợp: công tác tài chính, nhân sự;

+ Phòng Bảo tồn;

+ Đội Vệ sinh môi trường;

+ Đội Tuần tra và Cứu hộ, cứu nạn.

2. Phó Trưởng Ban: ông ĐINH VĨNH TIỀN

Email: dvtien.nt@khanhhoa.gov.vn / dinhvinhtienvan@gmail.com

SĐT: 0258.3.511465                 DĐ: 0905216478

– Theo dõi và chỉ đạo trực tiếp công việc:

+ Phòng Quản lý bến tàu – Dịch vụ du lịch; công tác thu giá dịch vụ tại Bến tàu du lịch Cầu Đá – Vĩnh Nguyên

+ Đội công tác liên ngành trên Vịnh Nha Trang.

3. Phó Trưởng Ban: bà NGUYỄN THÚY OANH

Email: ntoanh@khanhhoa.gov.vn / nguyenthuyoanh.phuongsai@gmail.com

SĐT: 0258.3.511464                 DĐ: 0345298672

– Theo dõi và chỉ đạo trực tiếp công việc Phòng Hành chính – Tổng hợp:

+ Lĩnh vực tổng hợp, thi đua và các mặt công tác thuộc lĩnh vực hành chính, quản trị văn phòng;

+ Công tác thu phí tham quan Khu bảo tồn biển Hòn Mun.

4. Phó Trưởng Ban: ông ĐÀM HẢI VÂN
Email: vandam1970@gmail.com
SĐT: 0903 578 543
Theo dõi và chỉ đạo trực tiếp công việc:
Phòng Bảo tồn, Đội Tuần tra

LIÊN KẾT ĐỐI TÁC

TIN MỚI
Back To Top

GÓP Ý

X