Ban lãnh đạo

1. Trưởng Ban: ông HUỲNH BÌNH THÁI

Email: hbthai@khanhhoa.gov.vn / huynhbinhthai.vnt@gmail.com

SĐT: 0258.3.500055                 DĐ: 0905682568

– Theo dõi và chỉ đạo trực tiếp công việc:

+ Phòng Hành chính – Tổng hợp: công tác tài chính, nhân sự;

+ Phòng Bảo tồn;

+ Đội Vệ sinh môi trường;

+ Đội Tuần tra và Cứu hộ, cứu nạn.

Nhiệm vụ đảm nhiệm: Lãnh đạo và điều hành chung việc thực hiện nhiệm vụ của Ban; Chủ tài khoản của đơn vị; Là người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí; Theo dõi và chỉ đạo trực tiếp công việc: Phòng Hành chính – Tổng hợp (công tác tài chính, nhân sự), Đội Cứu hộ, cứu nạn; Đội vệ sinh Môi trường; Công tác kiểm soát phí tham quan Khu bảo tồn biển Hòn Mun.

2. Phó Trưởng Ban: ông ĐINH VĨNH TIỀN

Email: dvtien.nt@khanhhoa.gov.vn / dinhvinhtienvan@gmail.com

SĐT: 0258.3.511465                 DĐ: 0905216478

– Theo dõi và chỉ đạo trực tiếp công việc:

+ Phòng Quản lý bến tàu – Dịch vụ du lịch; công tác thu giá dịch vụ tại Bến tàu du lịch Cầu Đá – Vĩnh Nguyên

+ Đội công tác liên ngành trên Vịnh Nha Trang.

Nhiệm vụ đảm nhiệm: Là Phó Trưởng ban thường trực khi Trưởng ban vắng mặt. Theo dõi và chỉ đạo trực tiếp công việc: Phòng Quản lý bến tàu – Dịch vụ du lịch; Đội công tác liên ngành trên Vịnh Nha Trang.

3. Phó Trưởng Ban: bà NGUYỄN THÚY OANH

Email: ntoanh@khanhhoa.gov.vn / nguyenthuyoanh.phuongsai@gmail.com

SĐT: 0258.3.511464                 DĐ: 0345298672

– Theo dõi và chỉ đạo trực tiếp công việc Phòng Hành chính – Tổng hợp:

+ Lĩnh vực tổng hợp, thi đua và các mặt công tác thuộc lĩnh vực hành chính, quản trị văn phòng;

+ Công tác thu phí tham quan Khu bảo tồn biển Hòn Mun.

Nhiệm vụ đảm nhiệm: Theo dõi và chỉ đạo trực tiếp công việc: Phòng Hành chính – Tổng hợp (công tác tổng hợp, thi đua, hành chính, quản trị văn phòng); Công tác thu phí tham quan Khu bảo tồn biển Hòn Mun và giá dịch vụ qua đò; Theo dõi tình hình sử dụng và ký Phiếu nhận hàng xăng, dầu; Ký giấy nghỉ phép cho cán bộ, viên chức, nhân viên theo quy định.

4. Phó Trưởng Ban: ông ĐÀM HẢI VÂN
Email: vandam1970@gmail.com
SĐT: 0903 578 543
Theo dõi và chỉ đạo trực tiếp công việc:
Phòng Bảo tồn, Đội Tuần tra

Nhiệm vụ đảm nhiệm: Theo dõi và chỉ đạo trực tiếp công việc: Phòng Bảo tồn; Đội Tuần tra.

LIÊN KẾT ĐỐI TÁC

TIN MỚI
Back To Top

GÓP Ý

X