Document

Tuyên truyền về chuyển đổi số trên địa bàn thành phố Nha Trang giai đoạn 2022 – 2025, định hướng đến năm 2030

08/07/2022 18 lượt xem

Thực hiện Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”; Quyết định số 942/QĐ-TTg ngày 15/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ …

See more

KẾ HOẠCH: Vận hành tạm thời điểm lặn Hòn Rơm kể từ ngày 27/6/2022

27/06/2022 31 lượt xem

Nhằm đảm bảo công tác khảo sát đánh giá toàn bộ các khu vực lặn xung quanh Hòn Mun (06 điểm lặn), đảm bảo một số hoạt động lặn biển tham quan hệ sinh thái rạn san hô, Ban quản lý Vịnh Nha Trang triển khai vận hành điểm lặn tại khu vực Hòn Rơm …

See more

(Việt Nam) THÔNG BÁO V/v tạm ngừng hoạt động bơi, lặn biển tại khu vực Hòn Mun

24/06/2022 38 lượt xem

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.

See more

(Việt Nam) Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Quốc tế đa dạng sinh học năm 2022

01/06/2022 58 lượt xem

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.

See more
NEWS
Back To Top

FEEDBACK

X