BÁO CÁO: Kết quả triển khai kế hoạch kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm hành chính đối với các hoạt động trên Vịnh Nha Trang 6 tháng đầu năm 2022

Thực hiện kế hoạch số 536/KH-VNT-ĐCTLNTV ngày 28/12/2021 của Đội công tác liên ngành trên Vịnh về việc kiểm tra, xử lý các vi phạm hành chính đối với các hoạt động trên vịnh Nha Trang năm 2022;

Đội công tác liên ngành đã tiến hành kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm hành chính đối với các hoạt động trên vịnh Nha Trang trong 6 tháng đầu năm 2022 và có báo cáo như sau:

BÁO CÁO: Kết quả triển khai kế hoạch kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm hành chính đối với các hoạt động trên Vịnh Nha Trang 6 tháng đầu năm 2022

LIÊN KẾT ĐỐI TÁC

TIN MỚI
Back To Top

GÓP Ý

X