Hội nghị truyền thông về bảo vệ môi trường

Chiều 30/8, tại thành phố Nha Trang, Ban quản lý Vịnh Nha Trang đã phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ TP.Nha Trang tổ chức Hội nghị truyền thông về bảo vệ môi trường. Hơn 85 tuyên truyền viên, hội viên nòng cốt thuộc Hội Liên hiệp Phụ nữ 27 xã, phường thành phố Nha Trang tham dự hội nghị.

Quang cảnh hội nghị

Tại đây, các tuyên truyền viên, hội viên phụ nữ 27 xã, phường thành phố Nha Trang được đại diện Ban quản lý Vịnh Nha Trang phổ biến Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, một số điểm mới cần lưu ý và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật; tổng quan về thực trạng và cơ sở dữ liệu rác thải nhựa, những tác động của rác thải nhựa đối với sinh vật biển và sức khỏe, sinh kế của con người; đồng thời giới thiệu các mô hình về thực hiện giảm thiểu sử dụng các sản phẩm nhựa dùng một lần, túi ni lông khó phân hủy sinh học, ủ phân từ rác hữu cơ.

Phổ biến quy định về bảo vệ môi trường

Tuyên truyền viên, hội viên phụ nữ thảo luận nhóm

Đồng thời, nhằm chia sẻ về phương pháp, hình thức tuyên truyền, các tuyên truyền viên, hội viên phụ nữ được Ban tổ chức chia nhóm để thảo luận vấn đề đặt ra và trình bày ý kiến để hội nghị trao đổi, góp ý. Thông qua việc thảo luận, trao đổi đã giúp các tuyên truyền viên, hội viên phụ nữ có thêm những kiến thức về phương pháp, kinh nghiệm trong việc tuyên truyền./.

                                                                                Nguyễn Thắng

LIÊN KẾT ĐỐI TÁC

TIN MỚI
Back To Top

GÓP Ý

X