Ngày 05/12/2023, số khách qua bến tàu du lịch Nha Trang là 1.817 khách; 98 chuyến; 90 khách tham quan biển Hòn Mun, 0 khách lặn biển

PARTNERSHIP LINKS

NEWS
Back To Top

FEEDBACK

X