Ngày 20/4/2024, số khách qua bến tàu du lịch Nha Trang là 5.954 khách; 342 chuyến; 611 khách tham quan biển Hòn Mun, 85 khách lặn biển

PARTNERSHIP LINKS

NEWS
Back To Top

FEEDBACK

X