Information

THÔNG TIN PHÁP LUẬT:

18/07/2022 15 lượt xem

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.

See more

Tuyên truyền về chuyển đổi số trên địa bàn thành phố Nha Trang giai đoạn 2022 – 2025, định hướng đến năm 2030

08/07/2022 18 lượt xem

Thực hiện Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”; Quyết định số 942/QĐ-TTg ngày 15/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ …

See more
NEWS
Back To Top

FEEDBACK

X