Ban quản lý Vịnh Nha Trang: Quán triệt, triển khai Nghị quyết 55/2022/QH15

Thực hiện Kế hoạch của Ban Thường vụ Thành ủy Nha Trang, số 64-KH/TU ngày 18/7/2022 về tổ chức hội nghị nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và số 65-KH/TU ngày 26/7/2022 về tổ chức nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết số 55/2022/QH15 ngày 16/6/2022 của Quốc Hội khóa XV về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Khánh Hòa, vào chiều 25/8/2022, Ban quản lý Vịnh Nha Trang đã tổ chức buổi quán triệt, tuyên truyền các nội dung Nghị quyết cho cán bộ, đảng viên, nhân viên của đơn vị.

Quang cảnh Hội nghị

Hội nghị được nghe đồng chí Trần Khắc Thắng – Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Nha Trang  báo cáo những thông tin cơ bản, chính yếu, quan trọng các chủ trương, chính sách của Đảng về quản lý và sử dụng đất; nông nghiệp, nông dân và nông thôn; phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể; tăng cường xây dựng tổ chức đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên.

Đ/c Trần Khắc Thắng – Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy báo cáo tại Hội nghị

Đặc biệt nội dung tuyên truyền về Nghị quyết số 55/2022/QH15 ngày 16/6/2022 của Quốc hội về Thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Khánh Hòa được Báo cáo viên liên hệ với nhiệm vụ của Ban quản lý Vịnh Nha Trang. Hy vọng đơn vị sẽ tiếp tục nghiên cứu để tham mưu UBND thành phố Nha Trang và triển khai thực hiện hiệu quả công tác quản lý việc phát triển kinh tế biển giai đoạn 2022 – 2027 theo kế hoạch của Tỉnh đề ra./.

                             BQL Vịnh NT

LIÊN KẾT ĐỐI TÁC

TIN MỚI
Back To Top

GÓP Ý

X