(Việt Nam) Từ ngày 01 đến 31/5/2022, số khách tham quan Khu bảo tồn biển Hòn Mun là 3.304 khách; lặn biển là 2.649 khách

PARTNERSHIP LINKS

NEWS
Back To Top

FEEDBACK

X