(Việt Nam) Từ ngày 01 đến 27/5/2022, số khách tham quan Khu bảo tồn biển Hòn Mun là 2.470 khách; lặn biển là 2.243 khách

PARTNERSHIP LINKS

NEWS
Back To Top

FEEDBACK

X