(Việt Nam) Tuần 17/6-23/6/2024: Số khách qua bến tàu DL Nha Trang là 49.311 khách, 3.171 chuyến. 5.854 khách tham quan Hòn Mun, 372 khách lặn biển

PARTNERSHIP LINKS

NEWS
Back To Top

FEEDBACK

X