(Việt Nam) Tuần 12/9-18/9/2022: Số khách qua bến tàu DL Nha Trang là 9.465 khách, 710 chuyến. 296 khách tham quan Hòn Mun, 171 khách lặn biển

PARTNERSHIP LINKS

NEWS
Back To Top

FEEDBACK

X