(Việt Nam) Thông báo 1469/TB-UBND ngày 07/11/2022 của UBND thành phố về Kết luận của Chủ tịch UBND thành phố Nha Trang tại cuộc họp đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính trên địa bàn thành phố trong 10 tháng năm 2022

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.

PARTNERSHIP LINKS

NEWS
Back To Top

FEEDBACK

X