TUYÊN TRUYỀN BẢO TỒN RÙA BIỂN TRÊN VỊNH NHA TRANG

Thực Quyết định số 3028/QĐ-UBND ngày 07/11/2022 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc ban hành Kế hoạch tổng thể phục hồi vịnh Nha Trang đến năm 2030; Thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố Nha Trang tại văn bản số 19/UBND-TCKH ngày 04/01/2023 về việc quy hoạch khu vực bảo vệ bãi rùa đẻ trong Vịnh Nha Trang, trong đó giao Ban quản lý Vịnh Nha Trang khoanh vùng bảo vệ bãi rùa đẻ và xây dựng đề án bảo tồn rùa biển.

Khu vực Bãi Bàng lớn, Đầm Tre bãi biển duy nhất nơi rùa đã từng lên đẻ. Nhận thức được tầm quan trọng của rùa biển, ngày 15/9/2023, Ban quản lý Vịnh Nha Trang đã phối hợp với Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN) triển khai Kế hoạch tuyên truyền, nâng cao nhận thức bảo tồn rùa biển, bảo vệ môi trường sống và làm sạch cảnh quan bãi đẻ rùa biển trên Vịnh Nha Trang, với sự tham gia của Công ty TNHH Nhà nước MTV Yến sào Khánh Hòa, 40 bạn  sinh viên của trường đại học Khánh Hòa.

Cũng tại buổi tuyên truyền, được sự nhất trí cao của đại diện các đơn vị, Tổ công tác Tình nguyện viên cứu hộ rùa biển đã được thành lập, từ đó giúp công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, kỹ năng tập cứu hộ và bảo tồn rùa biển được phổ biến sâu rộng hơn trong cộng đồng người dân.

Dưới đây là một số hình ảnh:

LIÊN KẾT ĐỐI TÁC

TIN MỚI
Back To Top

GÓP Ý

X