Tổng số Khách qua bến tàu du lịch Nha Trang tháng 10/2020 là 21.081 khách, 1608 chuyến

Tổng số Khách qua bến tàu du lịch Nha Trang tháng 10/2020 là 21.081 khách, 1608 chuyến

LIÊN KẾT ĐỐI TÁC

TIN MỚI
Back To Top

GÓP Ý

X