Tuyên truyền hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia phòng, chống thiên tai năm 2022

Thực hiện Kế hoạch số 3217/KH-UBND ngày 13/5/2022 của UBND
thành phố Nha Trang về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc
gia phòng, chống thiên tai từ ngày 15/5/2022 đến ngày 22/5/2022 trên địa bàn
thành phố Nha Trang.
Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố hướng dẫn thông tin, tuyên truyền
hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia phòng, chống thiên tai năm 2022 như sau:
1. Các phòng, ban, đơn vị thuộc thành phố, UBND các xã, phường:
– Tuyên truyền trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhân viên
của cơ quan về nội dung hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia phòng chống thiên tai
năm 2022 với chủ đề “Cộng đồng bền vững, thích ứng thiên tai”.
– Treo băng-rôn, pano hoặc chạy khẩu hiệu trên màn hình led để tuyên
truyền hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia phòng chống thiên tai năm 2022 (15/5-22/5)
trước trụ sở cơ quan, đơn vị.
– Thời gian thực hiện: trong tháng 5/2022.
– Thông tin và Tài liệu phục vụ công tác thông tin truyền thông trong
Tuần lễ Quốc gia Phòng chống tiên tai năm 2022 tại địa chỉ:
https://pcttbinhdinh.gov.vn/tailieu/tuan-le-quoc-gia-phong-chong-thien-tai-nam2022-8262.html.
2. UBND các xã, phường chỉ đạo chuyên trách đài truyền thanh thực hiện
tuyên truyền trên đài truyền thanh cơ sở, cụ thể:
a) Nội dung tuyên truyền:
Thực hiện phát thanh bài tuyên truyền hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia
phòng, chống thiên tai năm 2022 do Phòng Văn hóa và Thông tin biên soạn (gửi
kèm Công văn này).
Đồng thời tiếp tục phát thanh các nội dung tuyên truyền công tác phòng,
chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2022 đã được Phòng hướng dẫn tại
Công văn số 546/VHTT ngày 29/3/2022.
b) Thời gian tuyên truyền: từ ngày 17/5/2022 đến ngày 31/5/2022; giờ
phát thanh theo Quy chế của địa phương đã ban hành.
2
Yêu cầu chuyên trách Đài các xã, phường cập nhật đầy đủ nội dung đã
phát vào sổ nhật ký phát thanh của Đài Truyền thanh cơ sở.
Đề nghị các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, phường quan tâm chỉ đạo
thực hiện./.

LIÊN KẾT ĐỐI TÁC

TIN MỚI
Back To Top

GÓP Ý

X