Tuyên truyền về Hội Sách trực tuyến quốc gia chào mừng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ Nhất

Thực hiện Công văn số 1238/STTTT-TTBCXB ngày 12/5/2022 của Sở
Thông tin và Truyền thông tỉnh Khánh Hòa về việc thông tin, tuyên truyền về
Hội Sách trực tuyến quốc gia chào mừng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam
lần thứ Nhất. Theo đó, Hội Sách trực tuyến diễn ra từ ngày 19/4/2022 đến ngày
20/5/2022 tại địa chỉ: https://book365.vn, có chủ đề “Thắp lửa tri thức” với
nhiều hoạt động, sự kiện hấp dẫn như:
– Chương trình trợ giá sách từ 50 – 80% với hàng chục ngàn đầu sách giá
trị cho bạn đọc, diễn ra định kỳ vào thứ Bảy, Chủ nhật hàng tuần, đặc biệt là
sách dành cho bạn đọc trẻ tuổi.
– Chương trình miễn, giảm phí vận chuyển sách từ gần 70 nhà xuất bản,
đơn vị phát hành trong suốt thời gian diễn ra Hội Sách trực tuyến.
– Chương trình tọa đàm “Cuốn sách – Cuộc đời”, với sự tham gia của các
“đại sứ thắp lửa tri thức” là các nghệ sĩ nổi tiếng.
Để tạo sự thu hút và lan tỏa về Hội Sách trực tuyến, Phòng Văn hóa và
Thông tin thành phố đề nghị các cơ quan, đơn vị, UBND xã, phường thông tin,
tuyên truyền đến cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên, người dân, đoàn viên,
hội viên, học sinh, sinh viên biết và tiếp tục hưởng ứng Hội Sách trực tuyến.
Chi tiết thông tin về các chương trình và sự kiện trợ giá khuyến đọc được
Ban Tổ chức cập nhật liên tục tại website https://book365.vn hoặc
https://www.facebook.com/sachquocgiabook365

LIÊN KẾT ĐỐI TÁC

TIN MỚI
Back To Top

GÓP Ý

X