Ban quản lý Vịnh Nha Trang: Tổ chức tuyên truyền pháp luật quý III/2020

Ban quản lý Vịnh Nha Trang:

Tổ chức tuyên truyền pháp luật quý III/2020

          Triển khai thực hiện Kế hoạch số 6845/KH-UBND-TP ngày 09/9/2020 của UBND thành phố Nha Trang về tuyên truyền, phổ biến các Luật, Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIV và triển khai một số nhiệm vụ công tác phổ biến, giao dục pháp luật, vào chiều 24/9/2020, Ban quản lý Vịnh Nha Trang đã tổ chức buổi tuyên truyền pháp luật quý II/2020.

Các viên chức, nhân viên đã được thông tin, giới thiệu nội dung cơ bản của các Luật mới được Quốc hội thông qua như: Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản Quy phạm pháp luật; Luật đầu tư sửa đổi. Ngoài ra, theo kế hoạch tuyên truyền pháp luật của đơn vị, tại hội nghị còn trao đổi một số nội dung liên quan về Luật Kiểm toán Nhà nước; Luật Đầu tư công và Luật sửa đổi của Luật Viên chức.

Quang cảnh buổi tuyên truyền

Dự kiến trong thời gian tới, Ban quản lý Vịnh Nha Trang sẽ tiếp tục tuyên truyền đến người lao động về Luật Dân quân Tự vệ; Luật Lực lượng Dự bị động viên và triển khai thực hiện Ngày Pháp luật năm 2020 theo kế hoạch của UBND Thành phố Nha Trang./.

Thúy Oanh – BQL Vịnh NT

LIÊN KẾT ĐỐI TÁC

TIN MỚI
Back To Top

GÓP Ý

X