Giám sát rác thải nhựa bãi biển đợt 1 năm 2021 tại Nha Trang

Giám sát rác thải nhựa bãi biển đợt 1 năm 2021 tại Nha Trang

Thực hiện Thỏa thuận hợp tác giữa Ban quản lý Vịnh Nha Trang và Tổ chức Bảo tồn thiên nhiên Quốc tế (IUCN tại Việt Nam). Từ ngày 06-08/10/2021, Ban quản lý Vịnh Nha Trang đã tiến hành thu mẫu giám sát rác thải nhựa tại 03 khu vực: Bãi bồi cửa sông Cái, bãi biển Hòn Một phường Vĩnh Hòa và tại đảo Hòn Mun.

Sau 03 ngày thực hiện thu mẫu, phân tích và xử lý số liệu rác thải bãi biển, kết quả cho thấy rác thải có xu hướng giảm mạnh cả về số lượng và khối lượng trên một đơn vị diện tích mặt cắt khảo sát (vị trí mặt cắt không thay đổi qua các đợt khảo sát), cụ thể: Số lượng rác thải nhựa mùa khô năm 2021 giảm 39,4% so với mùa khô năm 2020 và giảm 76,1% so với mùa khô năm 2019; khối lượng rác thải nhựa mùa khô năm 2021 giảm 73,3% so với mùa khô năm 2020 và giảm 69,4% so với mùa khô năm 2019. Nguyên nhân có sự giảm mạnh cả về số lượng và khối lượng rác thải nhựa bãi biển do dịch Covid-19 kéo dài nên nhiều ngành nghề, hoạt động tại địa phương tạm dừng; hơn nữa, khu vực bãi bồi cửa sông Cái đã được Ban quản lý Vịnh Nha Trang tham mưu UBND thành phố Nha Trang giao công ty Cổ phần Môi trường đô thị thu gom rác hàng ngày; mặt khác, việc thực hiện phong trào chống rác thải nhựa cũng phần nào giảm thiểu nhựa dùng một lần.

Đây là hoạt động thiết thực, có ý nghĩa, đã được triển khai từ năm 2019, năm 2020 và sẽ tiếp tục duy trì, mở rộng trong tháng 12/2021 để có cơ sở dữ liệu khoa học về thành phần, số lượng, khối lượng, nguồn gốc, xu thế biến động của rác thải nhựa bãi biển qua các mùa, các năm, làm cơ sở đề xuất phương án quản lý, bảo vệ môi trường vịnh Nha Trang.

Một số hình ảnh của hoạt động:

Xác định mắt cắt…
…thu mẫu rác thải theo mặt cắt…
…phân loại rác thải…
…xác định số lượng, khối lượng từng loại rác

LIÊN KẾT ĐỐI TÁC

TIN MỚI
Back To Top

GÓP Ý

X