Số khách qua đò tại bến tàu Cầu Đá từ ngày 05-13/5/2020 là 1.346 khách / 133 chuyến

Số khách qua đò tại bến tàu Cầu Đá từ ngày 05-13/5/2020 là 1.346 khách / 133 chuyến

LIÊN KẾT ĐỐI TÁC

TIN MỚI
Back To Top

GÓP Ý

X