Số khách qua đò tại bến tàu Cầu Đá từ ngày 14-21/5/2020 là 3.704 khách/ 325 chuyến

Số khách qua đò tại bến tàu Cầu Đá từ ngày 14-21/5/2020 là 3.704 khách/ 325 chuyến

LIÊN KẾT ĐỐI TÁC

TIN MỚI
Back To Top

GÓP Ý

X