Báo cáo số 196/BC-UBND ngày 07/10/2020 của UBND tỉnh về tổng kết công tác cải cách hành chính giai đoạn 2011-2020 và phương hướng, nhiệm vụ cải cách hành chính tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2021- 2030

LIÊN KẾT ĐỐI TÁC

TIN MỚI
Back To Top

GÓP Ý

X