CUỘC THI “TÌM KIẾM GIẢI PHÁP CHUYỂN ĐỔI SỐ QUỐC GIA – VIET SOLUTIONS” NĂM 2022

Ngày 22/7/2022, Bộ Thông tin và Truyền thông đã chủ trì tổ chức phát
động Cuộc thi “Tìm kiếm giải pháp Chuyển đổi số Quốc gia – Viet Solutions”
năm 2022.
Viet Solutions là cuộc thi do Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì,
Cục Tin học hóa và Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel đồng tổ
chức, từ năm 2022 có sự tham gia đồng hành của Công ty Galaxy Digital, cùng
sự tham gia bảo trợ truyền thông của Đài Truyền hình Việt Nam (VTV), Đài
Tiếng nói Việt Nam (VOV), Báo VietNamNet, Báo Vnexpress và Tạp chí
Thông tin và Truyền thông.
Viet Solutions 2022 cũng nhận được sự hưởng ứng đồng hành của rất
nhiều cơ sở đào tạo Đại học, gồm: Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia
thành phố Hồ Chí Minh, Học viện Công nghệ Bưu chính, viễn thông, Học viện
Nông nghiệp, các trường đại học: Bách khoa Hà Nội, Ngoại thương, Bách khoa
Đà Nẵng, Duy Tân Đà Nẵng và Bách khoa thành phố Hồ Chí Minh.
Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng đã khái
quát và đưa ra nhận thức rằng: “Câu hỏi đúng thì quan trọng hơn câu trả lời, bài
toán tường minh thì quan trọng hơn lời giải. Việc khó với mình thì có thể là
không khó với một ai đấy ngoài kia. Bởi vậy mà cách tốt nhất để phát triển là
công khai bài toán của mình, công khai vấn đề của mình”. Vì vậy, Viet
Solutions là nơi tập hợp các bài toán, các vấn đề chuyển đổi số Việt Nam. Viet
Solutions cũng là nơi tìm kiếm và chia sẻ các giải pháp cho chuyển đổi số Việt
Nam.
Với tinh thần đó, Ban Tổ chức đã đưa ra mục tiêu cụ thể và giá trị giải
thưởng lên đến gần 2 tỷ đồng để khích lệ mọi cơ quan, tổ chức và cá nhân cùng
tham gia đặt bài toán và giải bài toán cho Chuyển đổi số quốc gia.
Mục tiêu của Cuộc thi năm 2022 là:
1 – Tìm kiếm và công bố các bài toán chuyển đổi số Việt Nam ở các
ngành, lĩnh vực, địa phương và doanh nghiệp.
2 – Tìm kiếm và trao giải cho cặp bài toán và cách làm mới xuất sắc cho
ngành.
3 – Tìm kiếm và trao giải cho các cặp bài toán và giải pháp xuất sắc cho địa
phương.
4 – Tìm kiếm và trao giải cho các cặp bài toán và giải pháp xuất sắc cho
doanh nghiệp.
5 – Tìm kiếm và trao giải cho các cặp bài toán và giải pháp xuất sắc cho
các dự án về cộng đồng.
Giải thưởng thì hữu hạn, nhưng ý tưởng và sự sáng tạo là vô hạn. Đến
thời điểm phát động, Bộ Thông tin và Truyền thông đã nhận được 30 bài toán từ
các tổ chức, cá nhân và đăng tải trên trang https://c63.mic.gov.vn. Thông qua
cuộc thi, Ban Tổ chức kêu gọi các bộ, ngành, địa phương, các Hội, hiệp hội,
cộng đồng doanh nghiệp công nghệ, các trường đại học, các tổ chức, cá nhân và
người dân hãy tham gia, người thì đặt bài toán, người thì nêu vấn đề của mình,
người thì đưa ra ý tưởng, người giải bài toán. Không phân biệt bài toán lớn hay
bài toán nhỏ, không phân biệt doanh nghiệp lớn hay doanh nghiệp nhỏ, không
phân biệt cá nhân, tổ chức trong nước hay cá nhân, tổ chức nước ngoài.
Cuộc thi được tổ chức thành 03 vòng thi, gồm vòng sơ loại, vòng bán kết
và vòng chung kết. Để tiến sâu vào các vòng trong, thì việc đặt bài toán một
cách tường minh là đặc biệt quan trọng. Bài toán phải đầy đủ các thông tin chi
tiết về tổng quan, quy mô thị trường, thực trạng và mong muốn lời giải. Trong
đó, quy mô thị trường sẽ cho thấy mức độ hấp dẫn, tạo động lực và nguồn lực
khi tham gia giải bài toán.
Bộ Thông tin và Truyền thông kêu gọi các tổ chức, cá nhân hưởng ứng
cuộc thi, cụ thể:
– Các bộ, ngành, địa phương hãy đưa ra các bài toán, đăng ký bài toán của
mình trên trang thông tin điện tử về “Bài toán chuyển đổi số” và lan tỏa các câu
chuyện chuyển đổi số thành công trên trang thông tin điện tử về câu chuyện
chuyển đổi số; vận động các doanh nghiệp trong ngành và tại địa phương cùng
tham gia Cuộc thi, nộp hồ sơ trực tuyến trên trang thông tin điện tử của Cuộc
thi.
– Bộ Ngoại giao thông báo đến Đại sứ quán, cơ quan đại diện ngoại giao
của Việt Nam ở nước ngoài để phổ biến việc tìm kiếm bài toán và tìm kiếm giải
pháp chuyển đổi số Việt Nam.
– Các Hội, hiệp hội thông báo cho các doanh nghiệp và hội viên biết và
tham gia giải các bài toán.
– Các trường đại học, cao đẳng, các cơ sở đào tạo trong cả nước khuyến
khích tinh thần khởi nghiệp bằng cách phổ biến tới các em sinh viên để các em
sinh viên chủ động lựa chọn, tìm kiếm lời giải cho các bài toán.
– Các Tập đoàn, Tổng công ty đưa ra bài toán của mình và kể câu chuyện
thành công của mình để cùng nhau chuyển đổi số, tích cực, chủ động trong cuộc
Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.
– Các cơ quan, báo chí truyền thông hãy truyền đi ý nghĩa và thông điệp
Cuộc thi để toàn thể cộng đồng, người dân Việt Nam cùng tham gia hưởng ứng.
Đến nay là năm thứ 3, cuộc thi Tìm kiếm giải pháp Chuyển đổi số Quốc
gia – Viet Solutions được chủ trì bởi Bộ Thông tin và Truyền thông. Mỗi năm
đều có những thay đổi mới để tạo ra nhiều hơn không gian sáng tạo và khuyến
khích sự tham gia của đông đảo các tổ chức, cá nhân. Viet Solutions 2020, lần
đầu tiên Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì, Cục Tin học hóa và Viettel đồng
tổ chức, đặt ra mục tiêu tìm kiếm giải pháp hoàn thiện, chưa phổ biến, nhưng có
tiềm năng lớn và nhận được 343 sản phẩm từ 23 quốc gia tham dự. Năm 2021,
Cuộc thi thêm không gian mới là “Tìm kiếm ý tưởng giải quyết” và lần đầu tiên
đưa ra 10 bài toán cụ thể để tìm kiếm giải pháp và ý tưởng.
Năm nay, Viet Solutions 2022, có thêm sự đồng hành của Công ty Galaxy
Digital Holdings, cùng sự đồng hành của nhiều trường đại học và bảo trợ của 5
cơ quan báo chí truyền thông. Về cơ cấu, có thêm không gian cho “Cách triển
khai độc đáo mang lại kết quả đột phá”, và đặc biệt là “Trao giải cho tổ chức, cá
nhân nêu ra được bài toán”.
* Đăng ký, cập nhật và chia sẻ bài toán tại: https://c63.mic.gov.vn
* Đăng ký, cập nhật và chia sẻ câu chuyện thành công tại:
https://t63.mic.gov.vn
* Đăng ký tham gia Cuộc thi tại: https://vietsolutions.net.vn
* Tài liệu về Cuộc thi được download về tại:
https://drive.google.com/drive/folders/1Rmx4o0Lal3gpi3B9PdNDHze5TOrRhxNp

Công văn V/v tuyên truyền, lan tỏa Cuộc thi được đăng tải chi tiết tại đây

LIÊN KẾT ĐỐI TÁC

TIN MỚI
Back To Top

GÓP Ý

X