Thông báo 1469/TB-UBND ngày 07/11/2022 của UBND thành phố về Kết luận của Chủ tịch UBND thành phố Nha Trang tại cuộc họp đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính trên địa bàn thành phố trong 10 tháng năm 2022

Nội dung chi tiết của thông báo được đăng tải tại đây

LIÊN KẾT ĐỐI TÁC

TIN MỚI
Back To Top

GÓP Ý

X